Oferujemy usługi geodezyjne w zakresie:

  sporządzanie map:
  • opracowywanie map do celów projektowych
  • opracowywanie map numerycznych

  geodezyjna obsługa inwestycji:
  • pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, placów, dróg, sieci uzbrojenia terenu
  • inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
  • pomiary objętości mas ziemnych

  pomiary odkształceń i deformacji obiektów inżynierskich, w tym:
  • pomiary prostoliniowości jezdni podsuwnicowych
  • pomiary geometrii mostu i ustawienia kół suwnicy
  • pomiary ustawienia ram i skoszeń rolek nośnych młynów, suszarni, pieców obrotowo-wahadłowych, itp.
  • pomiary pionowości obiektów wysmukłych