Biuro Usług Geodezyjnych
"Geo-Centr" Zenon Kordasz
ul. Neptuna 10/1, 67-200 Głogów
tel.: 608 285 601, fax: (76) 834 42 12
NIP: 693-121-54-21
email: geocentr@tlen.pl
www.geo-centr.plAdres do korespondencji:

Biuro Usług Geodezyjnych
"Geo-Centr" Zenon Kordasz
ul. Tarnopolska 1
67-200 Głogów